X

Kaluzula informacyjna (korespondencja e-mail) - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRZYSZTOF SAWICKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SANIT", ul. Słowackiego 52A, 21-100 Lubartów, NIP: 821-232-49-06, tel. 81 854 12 37, kom. 505 586 007, e-mail: info@sanitlubartow.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją mailową;
  3. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji;
  4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane na życzenie lub w celach podwykonawczych mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie KRZYSZTOF SAWICKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SANIT", ul. Słowackiego 52A, 21-100 Lubartów, NIP: 821-232-49-06 podmiotom świadczącym usługi transportowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez KRZYSZTOF SAWICKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SANIT", ul. Słowackiego 52A, 21-100 Lubartów, NIP: 821-232-49-06, podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji.
  5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a i f) na podstawie zgody, a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez KRZYSZTOF SAWICKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SANIT", ul. Słowackiego 52A, 21-100 Lubartów, NIP: 821-232-49-06.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla którego korespondencja jest prowadzona; w zakresie w jakim administrator realizuje swoje prawnie uzasadnione cele, aż do czasu wyrażenia sprzeciwu. Czas ten może zostać wydłużony z uwagi z prowadzone postępowania (karne, cywilne, administracyjne);
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


ZAMKNIJ